Tarieven

Na telefonisch contact kunnen wij een afspraak maken voor een intakegesprek. Daar zijn geen kosten aan verbonden en is geheel vrijblijvend.

Tarieven voor 2020:

Bijles/huiswerkbegeleiding individueel
Dit betekent dat wij wel doelen afspreken maar er behoeft geen behandelplan opgesteld te worden. Er is al een duidelijke hulpvraag aanwezig.
35 euro per 45 minuten.
Bijles/huiswerkbegeleiding 2 kinderen
Dit betekent dat wij wel doelen afspreken maar er behoeft geen behandelplan opgesteld te worden. Er is al een duidelijke hulpvraag aanwezig.
25 euro per 45 minuten per kind.
Begeleiding bij leerproblemen
Dit betekent dat er extra ondersteuning geboden wordt op het gebied van rekenen, lezen, of spelling. Een combinatie van de verschillende vakken is ook mogelijk. Ik doe eerst onderzoek naar de leerproblemen waarna ik een behandelplan opstel. Hier wordt 1 à 2 keer voor uitgetrokken. Na 10 à 12 weken vindt er een evaluatie plaats waar het kind bij voorkeur bij aanwezig is. De evaluatie wordt gerekend als 1 sessie.
40 euro per 45 minuten, 50 euro per uur.
Dyslexiebehandeling
Kinderen die niet in aanmerking komen voor het vergoede traject of kinderen die na het vergoede traject nog particulier verder willen gaan kunnen particulier de dyslexiebehandeling volgen. Er worden afspraken gemaakt over de oefeningen die thuis herhaald moeten worden. Het materiaal wordt gebruikt van Taal in blokjes. Het aantal sessies wordt in overleg samengesteld.
50 euro per 45 minuten (inclusief materiaal).

Soms is een dictee op het raam leuker dan op papier.