Dyscalculie/ rekenproblemen

Problemen met rekenen kunnen voor een kind erg vervelend zijn. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van dyscalculie, ondanks dat er behoorlijke problemen met het rekenen zijn. Het is belangrijk dat er geen blokkades zijn ontwikkeld ten aanzien van het rekenen (onzekerheid/faalangst) en mocht dit wel zo zijn, dat hier ook aandacht aan besteed gaat worden. Daarom wordt er ook gekeken naar onderdelen die wel goed gaan, waar is een kind wel goed in (ook buiten het rekenen om) om vandaar uit te bouwen naar meer zekerheid op de zwakke rekenonderdelen. Vanzelfsprekend wordt de aanpak van de opdrachten ook goed bekeken; hoe wordt de opdracht gelezen, worden cijfers op de juiste wijze genoteerd, wordt er veel uit het hoofd gedaan of worden tussenstappen genoteerd enz.

Ik ben gecertificeerd om rekenproblemen te analyseren met het instrumentarium RD4. Met de RD4 kan inzichtelijk gemaakt worden waar de problemen binnen het rekenen zitten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de TTA (Tempo Test Automatiseren) en mocht dit nodig zijn dan worden er onderdelen op papier afgenomen (procesonderzoek). Aan de hand van deze analyse kan een begeleidingsplan opgesteld worden. Dit is belangrijk, want de rekenstof is immers erg uitgebreid. Naast de plus-, min-, keer- en deelsommen valt het meten (metriek stelsel, klokkijken), verbanden, en verhoudingen, (waaronder breuken, procenten) allemaal onder ‘rekenen’. Het is belangrijk om met elkaar goed af te stemmen waar aandacht aan besteed gaat worden.