Dyslexie Collectief

Via het Dyslexie Collectief worden kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie, na overleg met ouders, bij mij aangemeld. Voor informatie over de dyslexiebehandeling, administratieve mededelingen en algemene communicatie maak ik gebruik van DysCoWeb. Ouders maken daar een account voor aan waardoor er een duidelijke communicatielijn is.

Ik hoop dat eventuele klachten of onvrede van ouders of kinderen altijd met mij besproken zal worden zodat wij met elkaar naar een passende oplossing kunnen kijken. Voor de klachtenprocedure verwijs ik naar de website van het Dyslexiecollectief: www.dyslexiecollectief.nl.