Ik ben Top!

Als een kind dit gevoel heeft ben ik als dyslexiebehandelaar heel tevreden. Helaas is dit niet het gevoel dat kinderen met dyslexie tijdens het lezen en spelling veelvuldig ervaren. Vaak begint in groep 3 al het besef te komen dat het lezen in vergelijking met vriendjes en vriendinnetjes niet zo gemakkelijk verloopt. In groep 4 wordt nog duidelijker dat het lezen, maar ook de spelling niet tot succeservaringen leiden. Dit kan een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en welbevinden van het kind. Daarnaast is moeite met lezen hebben vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de leesmotivatie. Kinderen doen niet graag iets dat zij niet goed beheersen. Veelal is dan extra ondersteuning noodzakelijk.

In de begeleiding van kinderen met lees-en spellingproblemen neemt het woordje ‘Top’ een belangrijke plaats in en wel op de volgende manier:

T = totaal, ik wil het totale kind zien en niet alleen het kind met dyslexie. Dit betekent dat ik mij niet alleen wil richten op de dingen die niet goed gaan maar juist ook op de dingen die wel goed gaan. Wie is dit kind, wat zijn de interesses van dit kind, hoe beleeft het kind school en leren. Van daaruit wil ik werken aan verbetering van de zwakke vaardigheden op lees-en spellinggebied.

O = oplossingsgericht en orthodidactisch. Samen met het kind wil ik mij richten op oplossingen. Als een kind een hele lage leesmotivatie heeft gaan wij op zoek naar een mogelijke ingang om de leesmotivatie op gang te brengen. Orthodidactisch houdt in dat er in de behandeling geen gebruik wordt gemaakt van een standaard pakket. Afstemmend op de cognitieve vaardigheden en mogelijkheden van het kind en gebruikmakend van recent wetenschappelijke inzichten maken een behandeling op maat mogelijk.

P = persoonlijke en positieve benadering. Succeservaringen staan centraal in de dyslexiebehandeling; de faalervaringen zijn immers al genoeg aan bod gekomen. In de dyslexiebehandeling wordt geprobeerd het zelfbeeld van het kind te verstevigen en het zelfvertrouwen te ontwikkelen door middel van veel positieve bekrachtiging.

Ik probeer dit vorm te geven vanuit een persoonlijke benadering van het kind waarbij het ontwikkelen van een band met het kind van grote waarde is.

Neem gerust contact op!


Afstemmen op het kind betekent ook dat de kat van een meisje een keertje mee mag naar de dyslexiebehandeling. Hoe leuk is het om te werken met je vertrouwde huisdier in je buurt.